ไชโยสร้างอาชีพ

ไชโยทีมมุ้งเน้นสร้างงานให้กับผู้คน เพื่อให้มีการงาน การเงินที่มั่นคง

มุ่งเน้นพัฒนาตัวเอง และทักษะสำหรับชีวิต

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และประสบความสำเร็จ

86912196-fast-street-food-cart-colorful-
cartoon-character-thai-woman-hawker-carr
chinese-restaurant-with-receptionist_905

ไชโยซาเร้ง

- เป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง ด้วยเงินทุนที่ต่ำ

- มีสินค้า และระบบที่เป็นที่ยอมรับของตลาด

- กำไรดีงาม xx,xxx/ เดือน

- มีอิสระในการทำงาน

แข้งเงินล้าน

- รายได้เฉลี่ย 960/วัน, 24,xxx/ เดือน

- มีสินค้า ลูกค้า แหล่งการขายพร้อม

- ไม่ต้องใช้วุฒิหรือประสบการณ์ทำงานใดๆ

- มีอิสระในการทำงาน

ช่วยกันทำมาหากิน

- กำไรดี

- สินค้าติดตลาด

- มีอุปกรณ์ให้พร้อม ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง ในการบริหาร